ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Новоград-Волинський природно-сільськогосподарський район (0202071812)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 33 36059.35
Багаторічні насадження 21 64163.39
Сіножаті 32 6280.76
Пасовища 35 5648.03
Розподіл агрогруп по с/г району

Новоград-Волинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-12) знаходиться у центрально-західній частині Житомирської області і включає землі Новоград-Волинського і Баранівського адміністративних районів.

Загальна площа Новоград-Волинського району становить 109,1 тис. га, із них рілля - 60,1 тис. га, багаторічні насадження – 0,5, сіножаті – 4,3, пасовища – 2,7 тис. га.

Район слід розглядати як значно розмиту східну окраїну Волинської височини. Характерна особливість району – наявність значної кількості лесових останців – «островів». Підвищені ділянки, покриті лесом, часто чергуються з широкими витягнутими пониженнями.

Ландшафтну структуру району визначає поєднання лесових еродованих «островів» з сірими лісовими грунтами і давньодолинно-лучних місцевостей. Лесові «острова» зустрічаються у вигляді окремих ділянок (біля Новоград-Волинського, с. Ярунь та в інших місцях).

На лесових відкладах під грабово-дубовими лісами сформувалися світло-сірі і сірі лісові грунти. Зараз всі лесові ділянки безлісі, переважно розорані.

Давньодолинно-лучний тип місцевостей розповсюджений у вигляді витягнутих з півночі на південь понижень, які розділяють лесові останці. Часто в їх межах течуть невеликі річки і струмки. Тут розповсюджені чорноземно-лучні карбонатні грунти. Більш понижені ділянки заболочені.

Низинні луки використовують під сіножаті і пасовища. Значно зменшують корисну площу луків чагарникові зарості, кочкарники, заболочені западини.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами та водно-льодовиковими відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти (5г);

     ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

     ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти (33в);

     ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти (33г);

     темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

     чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

     чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 33 бали, багаторічні насадження - 21, сіножаті - 32, пасовища – 35 балів.

В межах лесових «островів» необхідно застосовувати методи регулювання площинної та глибинної ерозій, на вологих і заболочених луках потрібне регулювання водно-повітряного режиму.