ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Недригайлівський природно-сільськогосподарський район (0203105905)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 38 25953.21
Багаторічні насадження 37 52756.57
Сіножаті 19 4589.79
Пасовища 21 4089.95
Розподіл агрогруп по с/г району

Недригайлівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-5) розташований у південно-західній частині Сумської області і включає землі Недригайлівського і Роменського адміністративних районів.

Загальна площа Недригайлівського району становить 156,4 тис. га, із них рілля – 89,9 тис. га, багаторічні насадження – 0,9, сіножаті - 11,8, пасовища – 8,5 тис. га.

Район займає підвищене, сильно розчленоване межиріччя Сули та Удаю. Тут широко розповсюджені опідзолені грунти і вилужені чорноземи з дубравно-степовою рослинністю. За будовою поверхні це плоско-горбиста рівнина. На плоско-рівнинних вододілах, то окремо, то групами, розкидані округлі зниження – «степові блюдця» різної форми, розмірів та глибини. Як правило вони впоперек не перевищують одного-двох десятків метрів, глибина їх один-півтора метра.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долинах річок – сучасним алювієм.

Яружно-балкові місцевості дуже різноманітні, поєднуються зі зсувно-ерозійними місцевостями. Давні балки мають значну протяжність, складну розгалуженість, подекуди терасованість, рідку відслоненість і більш пологі схили з різним ступенем змитості грунтового покриву. Для молодих ярів і балок характерна значна крутість схилів, менша протяжність і сильна еродованість грунтів.

В заплавах сформувалися солончакові грунти.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г);

чорноземи типові слабогумусовані середньосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52д);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (133г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 38 балів, багаторічні насадження - 37, сіножаті - 19, пасовища - 21 бал.