ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Могилів-Подільський природно-сільськогосподарський район (0202060506)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 46 31140.02
Багаторічні насадження 48 68440.96
Сіножаті 15 3623.52
Пасовища 10 1947.6
Розподіл агрогруп по с/г району

 Могилів–Подільський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-6) розташований у південно-західній частині Вінницької області. До нього входять землі Могилів– Подільського, Чернівецького, Томашпільського та південної частини Шаргородського адміністративних районів.

 Загальна площа Могилів-Подільського району становить 193,0 тис. га, із них рілля – 117,6 тис. га, багаторічні насадження – 4,0, сіножаті – 0,3, пасовища – 10,1 тис. га.

Притоки Дністра - Немія, Мурафа, розчленовують цю частину Придністров’я на меридіально видовжені вузькі останці – плато та сформовану систему терас. Річкові долини швидко заглиблюються у відносно нещільні породи (вапняки, сланці, пісковики тощо) і набувають каньйоноподібного вигляду. В той же час вододіли між річками, які займають значні площі, досить рівнинні, згладжені.

Великі площі займають прирічкові яружно–балкові системи (близько 20 % району). Грунти на крутих схилах сильно еродовані, часто виклинюються корінні породи.

Долина Дністра в межах району дуже глибока (180-220 м), широка і має 6 терас. На нижніх терасах Дніста грунтовий фон складають чорноземи опідзолені з окремими островами чорноземів типових мало гумусних та їх вилугуваних відмін. Цьому сприяє південна експозиція схилів з їх інтенсивним прогрівом і теплозабезпеченістю для вирощування теплолюбивих культур: винограду, плодових садів.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь зустрічаються всі типи опідзолених грунтів:

       ясно-сірі і сірі опідзолені грунти (29е, 29л);

       темно–сірі опідзолені грунти (40е, 40л);

       чорноземи опідзолені (41е, 41л);

       чорноземи типові глибокі та неглибокі та їх вилугувані відміни (53е, 53л);

       темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові (46е, 46л);

       лучно–чорноземні мочаристі грунти на дочетвертинних глинах (139е, 139л).

Орні угіддя району  мають середній показник бонітування ґрунтів 46 балів, багаторічні насадження - 48, сіножаті - 15, пасовища – 10 балів.

 Характерною особливістю ландшафтної структури району є складне поєднання вододільних місцевостей незмитими грунтами та схилами вододільних просторів з грунтами різного ступеня змитості. Тому виконання комплексу протиерозійних заходів є невідкладним першочерговим завданням, так як і екологічна оптимізація земельних угідь.