ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Мелітопольський природно-сільськогосподарський район (0501012307)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 31 21747.05
Багаторічні насадження 19 27091.21
Сіножаті 27 6522.33
Пасовища 22 4284.71
Розподіл агрогруп по с/г району

Мелітопольський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) знаходиться у крайній південній частині Запорізької області. До нього входять землі Якимівського, південної частини Мелітопольського та південно-західної частини Приазовського адміністративних районів.

Загальна площа Мелітопольського району становить 392,6 тис. га, із них рілля – 254,5 тис. га, багаторічні насадження – 9,5, сіножаті – 2,4, пасовища – 35,1 тис. га.

Геоморфологічно район являє собою морську терасу із плоскою поверхнею, розчленовану долинами річок. Поверхня тераси слабо нахилена з північного сходу на південний захід. На побережжі Азовського моря поверхня суші піднімається над рівнем моря всього на 5-10 м. У приазовській частині району тераса розчленована долинами невеликих річок і балок. По краях абразійних ділянок Азовського узбережжя розвиваються короткі берегові яри.

Своєрідними формами рельєфу є лимани, піщано-черепашкові коси, стрілки, пересипи. Береги Азовського моря мають, головним чином, абразійний характер.

У ландшафтній структурі району важливу роль відіграють лесові слабодреновані рівнини з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами, значною кількістю великих і малих подів. Найпоширеніші темно-каштанові та каштанові ґрунти, більша частина яких знаходиться під ріллею. Значна питома вага в структурі ґрунтового покриву чорноземів південних. Помітні площі займають й інші ґрунти: чорноземи на пісках, солонці та солончаки, подові ґрунти, лучно-чорноземні та лучно-каштанові засолені й солонцюваті, лучні, чорноземно-лучні та каштаново-лучні засолені й солонцюваті, намиті ґрунти.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

чорноземи південні легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни (71л);

чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані (92в);

темно-каштанові слабосолонцюваті легкоглинисті ґрунти (107л);

каштанові солонцюваті легкоглинисті ґрунти (114л);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкоглинисті (121л);

солонці лучно-степові глибокі легкоглинисті (159л);

солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами легкоглинисті (164л).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 31 бал, багаторічні насадження - 19, сіножаті - 27, пасовища - 22 бали.

Деградовані ґрунти орних земель представлені еродованими, солонцюватими та ґрунтами легкого гранулометричного складу.