ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Маньківський природно-сільськогосподарський район (0202077107)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 58 35781.52
Багаторічні насадження 59 84125.34
Сіножаті 24 5797.63
Пасовища 32 6232.31
Розподіл агрогруп по с/г району

Маньківський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) розташований у західній частині Черкаської області. До нього входять землі Маньківського, Христинівського, Монастирищенського, північної частини Уманського і північно-західної частини Тальнівського адміністративних районів

Загальна площа Маньківського району становить 313,6 тис. га, із них рілля - 204,4 тис. га, багаторічні насадження - 3,8, сіножаті - 3,8, пасовища - 5,3 тис. га.

Територія району являє собою хвилясту рівнину, яка розчленована глибокими долинами річок (Гірський Тікич, Уманька, Ревуха, Сорока, Кіблич тощо), що врізані на десятки метрів у кристалічні породи фундаменту. Долини мають каньйоноподібний характер. Абсолютні висоти вододільної рівнини - 240-260 м. Максимальна абсолютна висота біля села Берестовець становить 263 м.

У ландшафтній структурі переважають місцевості вододільних полого-хвилястих підвищених лесових рівнин на кристалічних породах із розвинутими глибокими малогумусними чорноземами, які мають найвищу господарську цінність. На пологих схилах поширені їхні вилугувані відміни й опідзолені чорноземи. Значні площі (до 35 %) займають темно-сірі та сірі опідзолені ґрунти. Місцевості річкових долин і долинно-балкових схилів з еродованими опідзоленими темно-сірими ґрунтами й чорноземами зосереджені поблизу долини Гірського Тікичу.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові ґрунти (29е);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові ґрунти (40е);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові ґрунти (41е);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові (53е);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті (133е);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 58 балів, багаторічні насадження - 59, сіножаті - 24, пасовища – 32 бали.

Серед деградованих ґрунтів орних земель найбільше представлені змиті грунти. Розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків сільському господарству. Виконання комплексу протиерозійних заходів є невідкладним першочерговим завданням.