ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Маневицький природно-сільськогосподарський район (0101020703)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 20 15433.83
Багаторічні насадження 13 18536.09
Сіножаті 25 6039.19
Пасовища 23 4479.47
Розподіл агрогруп по с/г району

Маневицький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-3) розташований у північно-східній частині Волинської області. До нього входять землі Маневицького та частина земель Любешівського, Камінь-Каширського і Ковельського адміністративних районів.

Загальна площа Маневицького району становить 412,3 тис. га, із них рілля - 53,6 тис. га, багаторічні насадження - 0,4, сіножаті - 30,7, пасовища - 31,7 тис. га.

Переважають місцевості кінцево-моренних гряд та місцевості погано дренованих, часто заболочених міжгрядових долин і котловин. Близьке до поверхні залягання мергельно-крейдяних порід обумовлює розповсюдження (невеликими ділянками) земель з дерново-карбонатними грунтами, а також значну кількість карстових озер, переважно невеликих за площею.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами та елювієм карбонатних порід.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють дерново-підзолисті ґрунти, торфо-болотні ґрунти й торфовища, дернові і лучні та лучно-болотні ґрунти.

         Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти (14б);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

         дернові глибокі глейові глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни (178б);

         дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни (178в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 20 балів, багаторічні насадження - 13, сіножаті - 25, пасовища - 23 бали.