ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Малоперещепинсько-Орлицький природно-сільськогосподарський район (0303035312)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 42 27061.82
Багаторічні насадження 41 58459.99
Сіножаті 20 4831.36
Пасовища 14 2726.63
Розподіл агрогруп по с/г району

Малоперещепинський-Орлицький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-12) знаходиться в південно-східній частині Полтавської області в зоні Степу. В південно-східній частині межує з землями Дніпропетровської області, з півночі з землями Ново-Санжарського і Кобеляцького районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 128,6  тис.га, з них: рілля – 48,4 тис.га, багаторічні насадження – 0,3 тис.га  сіножаті – 7,4 тис.га, пасовища – 7,5 тис.га.

Грунтовий покрив Приорильського природно-сільськогосподарського району неоднорідний і представлений:

Дерново-підзолисті грунти на давньо-алювіальних відкладах і їх глеюваті відміни в межах природно-сільськогосподарського району мають незначне поширення.

Ці грунтуи бідні на поживні речовини, але близьке залягання підґрунтових вод сприяє кращому зволоженню їх і вологозабезпеченості рослин.

Значне поширення в даному районі мають слідуючі грунти: реградовані, переважно на лесових породах, чорноземи неглибокі і глибокі, чорноземи звичайні (понад 55%).

За механічним складом переважають легкосуглинкові.

За вмістом гумусу ці грунти класифіковані як слабогумусовані, мало гумусні і середньогумусні.

Реакція грунтового розчину близька до нейтральної.

Проведеня заходів по нагромадженню в грунтів вологи один із резервів підвищення врожайності сільськогосподарських культур.