ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Магдалинівський природно-сільськогосподарський район (0303031202)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 58 39263.51
Багаторічні насадження 52 74144.37
Сіножаті 40 9662.72
Пасовища 39 7595.63
Розподіл агрогруп по с/г району

Магдалинівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-02)

Район знаходиться в північній частині Дніпропетровської області. В нього увійшли Новомосковський і Магдалинівський адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 240,0 тис. га, в тому числі: рілля –151,4 тис. га, багаторічних насаджень – 3,8 тис. га, сіножатей – 1,1 тис. га, пасовищ – 20,8.

В структурі ґрунтового покриву переважають чорноземи звичайні середньогумусні (агрогрупи 58е, 58д, 59г, 59д, 59е, 59л) та їх змиті відміни. Вони займають усі елементи вододілів, схили балок. На вододільних плато і верхній частині схилів   вододілів крутизною 1-2º розташовані незмиті відміни. Глибина всього гумусованого горизонту (Н+Нр) 68-80 см, у неглибоких 60-68 см.

Механічний склад чорноземів звичайних – важкосуглинковий.

Найбільш родючими ґрунтами в даному природно-сільськогосподарському районі є агрогрупи 58е, 58л, 59л, 59л, 121д, 121е, 121л. Вміст гумусу в цих ґрунтах понад 6%, ступінь насиченості основами 96,0-98,5%.

Особливо цінні ґрунти в даному районі – агрогрупи 58е,58л, 59г, 59д, 59е, 59л, 121г, 121д, 121е, 121л.

Малопродуктивні і деградовані ґрунти  - агрогрупи 67д, 67е,67л, 87л, 88е, 88л, 90е, 92б, 121б, 135в, 135г, 138д, 138е, 138д, 141, 143, 160д, 163д, 171д.

Боротьба з водною ерозією, хімічною меліорацією, на окремих масивах земельних ділянок – з поступовим заболоченням і вторинним засоленням- це основні шляхи підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Піщані та супіщані ґрунти – малородючі, тому для підвищення продуктивності і зменшення дії ерозійних процесів потребують підвищення норм органічних добрив, а також використання їх в умовах зрошення.