ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Лугинський природно-сільськогосподарський район (0102041802)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 13 10190.69
Багаторічні насадження 9 12832.68
Сіножаті 16 3865.08
Пасовища 14 2726.63
Розподіл агрогруп по с/г району

Лугинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-2) знаходиться в центрально-поліській частині Житомирської області і включає землі Лугинського, Коростенського, Овруцького і Ємільчинського адміністративних районів.

Загальна площа Лугинського району становить 204,9 тис. га, із них рілля - 45,8 тис. га, багаторічні насадження – 1,1, сіножаті – 14,5, пасовища – 13,9 тис. га.

Поверхня району значно розчленована. Річкові долини порівняно глибше врізані, менш широкі, менше заболочені, порівняно з долинами інших поліських річок.

Найбільші площі займають: у східній частині району – моренно-зандрові рівнинні місцевості з переважанням дерново-середньопідзолистих грунтів, у західній частині району – місцевості зандрової рівнини з дерново-слабопідзолистими грунтами.

Боліт в районі порівняно небагато. Вони приурочені головним чином до річкових долин, а на межиріччях зустрічаються переважно болота-блюдця. Майже всі вони відносяться до низинного типу.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами та мореною, подекуди – елювієм магматичних порід.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

     дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти (14б);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові супіщані ґрунти (19в);

     лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

     торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

     дернові неглибокі глейові супіщані ґрунти (177в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 13 балів, багаторічні насадження - 9, сіножаті - 16, пасовища – 14 балів.