ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Курманський природно-сільськогосподарський район (0404040102)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 48 33336.31
Багаторічні насадження 45 64163.39
Сіножаті 0 10145.85
Пасовища 32 6232.31
Розподіл агрогруп по с/г району

Курманський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-02)  знаходиться розташований у центральній частині АР Крим.          

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 340,7 тис.га, з них: ріллі – 248,9 тис.га, багаторічних насаджень – 41,8 тис.га, пасовищ – 24,3 тис.га.

Території району перетинають річки Великий Салгир і Бурульча.

Клімат даного району помірно теплий. Зима м'яка, літо спекотне. Середня температура липня +24 °C, січня +1,5 °C. Середньорічна кількість опадів становить 300—500 мм.

На території району, в рослинному покриві, переважають дубові ліси, букові і грабові ліси, ксерофіти, ковили, типчаки, житняки, келерії, тонконоги, з домішкою кореневищних злаків та посухостійкого різнотрав'я.

В грунтовому покриві природно-сільськогосподарського району домінують чорноземи та каштанові грунти. Ці грунти, переважно, характеризуються ступіню гумусованості, гумусового прогресивно-акумулятивного, що характеризується великою потужністю, високим вмістом гумусу при його поступовому зменшенні з глибиною, зернистою структурою, карбонатно-акумулятивного.

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів в цьому природно-сільськогосподарському районі (агрогрупи 71д, 71е, 71л, 121д, 121е, 121л).

Основними рекомендаціями щодо підвищення родючості грунтів є додаткове зволоження каштанових грунтів, родючість чорнозему висока і може бути ще збільшена за відповідних аґротехнічних заходів.