ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Крижопільський природно-сільськогосподарський район (0202060508)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 42 28432.19
Багаторічні насадження 45 64163.4
Сіножаті 12 2898.81
Пасовища 12 2337.12
Розподіл агрогруп по с/г району

Крижопільський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-8) розташований в південно–східній частині Вінницької області, до нього входять землі більшої частини Крижопільського, Тростянецького, Піщанського, південно-східної частини Тульчинського, центральної частини Бершадьського, західної частини Чечельницького, Гайсинського, землі окремих сільських рад Теплицького і Бершадьського адміністративних районів.

Загальна площа Крижопільського району становить 358,0 тис. га, із них рілля – 197,5 тис. га, багаторічні насадження - 2,3, сіножаті – 2,6, пасовища – 17,6 тис. га.

Район займає плоско–хвилясте Дністро–Буське вододільне плато, що витягнуте з північного заходу на південний схід.

В геоструктурному відношенні займає центральну частину Побуського антиклінарію. Кристалічні породи підняті на висоту 120-140 м. З поверхні вони перекриті ріняково-глинисто-піщаними відкладами балтської світи і достатньо потужним плащем суглинкового лесу.

Абсолютні висоти складають 280-320 м. Поверхня має чіткий нахил на південний схід. В минулому тут були широколистяні лісові ландшафти в поєднанні з лучно–степовими територіями. Тому темно–сірі опідзолені грунти і чорноземи опідзолені утворюють загальний фон грунтового покриву даного району.

Сприятливі геоморфологічні, едафічні і кліматичні умови визначають високу ступінь господарського освоєння території. Орні землі займають 64 % території району, ліси близько 13 %. Поширені грабово–дубові та дубові ліси. Під природними суходольниими луками знаходиться всього 3 % території.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь поширені:

      ясно сірі і сірі опідзолені грунти (29е, 29л);

      темно–сірі опідзолені грунти (40е, 40л);

      чорноземи опідзолені (41е, 41л);

      чорноземи типові глибокі (53е, 53л);

      ясно–сірі і сірі опідзолені оглеєні грунти (36е, 36л);

      темно–сірі опідзолені оглеєні мочаристі на балтських глинах (139е, 139л);

      чорноземи опідзолені мочаристі (139е, 139л);

      лучно–чорноземні мочаристі (139е, 139л).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 42 бали, багаторічні насадження – 45, сіножаті – 12, пасовища – 12 балів.

Таким чином, грунтовий покрив досить строкатий і потребує різнопланових заходів по їх використанню в сільському господарстві. Повсюдно потрібен захист грунтів від площинного зливу. Всі сільськогосподарські угіддя потребують екологічної оптимізації земельних угідь.