ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Кривоозерський природно-сільськогосподарський район (0202074801)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 51 34524.81
Багаторічні насадження 48 68440.96
Сіножаті 27 6522.33
Пасовища 37 7206.11
Розподіл агрогруп по с/г району

Кривоозерський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-1) розташований у крайній північно-західній частині Миколаївської області. До нього входять землі Кривоозерського, Врадіївського і Первомайського адміністративних районів.

Загальна площа Кривоозерського району становить 156,1 тис. га, із них рілля – 86,3 тис. га, багаторічні насадження – 1,0, сіножаті – 0,3, пасовища – 9,6 тис. га.

Характерною особливістю ландшафтної структури району є складне поєднання вододільних слабохвилястих місцевостей з типовими чорноземами і сильнохвилястих місцевостей з опідзоленими чорноземами та темно-сірими грунтами. Зазначені місцевості з незначним нахилом (1-4°) поверхні, слабким площинним змивом представляють орні землі високої якості. Частково ці місцевості зайняті вододільними лісами.

Яружно-балкові сильно еродовані місцевості займають близько 25 % площі району. Схили вододільних просторів, річкових долин і балок, прорізані промивинами і діючими ярами. Яружно-балкові місцевості використовуються під вигони та пасовища, зайняті лісами та чагарниками.

Нерідко на схилах долин відслонюються кристалічні породи. Тут переважають середньо- і сильнозмиті чорноземи і опідзолені грунти з трав’янистою рослинністю лучних степів і чагарниками.

Заплавні і надзаплавно-терасові місцевості займають невеликі площі.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, подекуди делювіальними і сучасними алювіальними відкладами.

         Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти (41е);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові (53е);

         розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків (218).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 51 бал, багаторічні насадження – 48, сіножаті - 27, пасовища – 37 балів.