ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Красилівсько-Ушомирський природно-сільськогосподарський район (0102041806)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 13 10190.69
Багаторічні насадження 10 11406.83
Сіножаті 16 3865.08
Пасовища 16 3116.15
Розподіл агрогруп по с/г району

Красилівсько-Ушомирський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-6) включає землі Ємільчинського, Новоград-Волинського, Коростенського, Пулинського і Хорошівського адміністративних районів.

Загальна площа Красилівсько-Ушомирського району становить 228,3 тис. га, із них рілля - 63,4 тис. га, багаторічні насадження – 0,7, сіножаті – 14,4, пасовища – 14,8 тис. га.

Вся територія району розташована в межах Українського кристалічного масиву, в безморенній частині Житомирського Полісся. Поверхня більш підвищена і менш заболочена. Досить часто відмічаються виходи кристалічних порід в долинах річок і на межиріччях, особливо в долині річки Случ. Поверхня складена водно-льодовиковими і давньоалювіальними піщаними відкладами. Поширені переважно піщані і глинисто-піщані дерново-слабопідзолисті грунти. Значну частину району займають соснові і сосново-дубові ліси. У межиріччях зустрічаються суходольні луки з травами дуже низької кормової якості, так як зайняті переважно білоусом.

У вигляді окремих ділянок в районі зустрічається денудаційно-горбистий тип місцевості на кристалічній основі з дерново-слабопідзолистими щебенюватими грунтами.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, подекуди – елювієм кристалічних порід та сучасним алювієм.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

     дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах (8б);

     дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

     дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти (15в);

     дернові неглибокі глейові супіщані ґрунти (177в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 13 балів, багаторічні насадження - 10, сіножаті - 16, пасовища – 16 балів.

Практичні рекомендації щодо раціонального використання земель тут зводяться до правильного ведення лісового господарства.