ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Костопільсько-Сарненський природно-сільськогосподарський район (0101025603)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 18 13685.87
Багаторічні насадження 10 14258.53
Сіножаті 24 5797.62
Пасовища 19 3700.43
Розподіл агрогруп по с/г району

Костопільсько-Сарненський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-3) розташований у центральній частині Рівненської області. До нього вхдять землі Костопільського, західної частини Березнівського і Сарненського, південної частини Дубровицького та північної частини Рівненського, Гощанського й Корецького адміністративних районів.

Загальна площа Костопільсько-Сарненського району становить 621,1 тис. га, із них рілля - 114,3 тис. га, багаторічні насадження – 2,1, сіножаті – 33,0, пасовища – 37,0 тис. га.

Досить значне місце тут займають хвилясті і навіть горбисті добре дреновані місцевості з поверхневим заляганням крейди і дерново-карбонатними грунтами. Разом з ними розповсюджені місцевості плоских, помірно і слабо дренованих плоских долин і западин, а також борові і заплавні місцевості.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, давнім і сучасним алювієм, а також елювієм карбонатних порід.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють дерново-підзолисті грунти і дернові грунти. На орних угіддях також переважають дерново-підзолисті грунти та дернові грунти. Питома вага інших грунтів не перевищує 5 %. Особливо цінні грунти орних угідь становлять 3,9 %.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах (8б);

         дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни глинисто-піщані (133б);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані (133в);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені (145);

         дернові глейові карбонатні супіщані ґрунти (181в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 18 балів, багаторічні насадження - 10, сіножаті - 24, пасовища – 19 балів.

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені грунтами легкого гранулометричного складу, болотними мінеральними та органічними грунтами і перезволожені й заболочені грунтами. Оптимізація землекористування пов’язана, передусім, із забезпеченням екологічно доцільного використання грунтів легкого гранулометричного складу, перезволожених і заболочених та болотних мінеральних і органічних грунтів орних угідь.