ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Косівський природно-сільськогосподарський район (0601022606)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 37 25504.77
Багаторічні насадження 15 21387.8
Сіножаті 21 5072.93
Пасовища 18 3505.67
Розподіл агрогруп по с/г району

Косівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР- 06) знаходиться у південно-східній частині Івано-Франківської області. Включає в себе землі частково Коломийського, Косівського та Снятинського адміністративних районі. За природно-кліматичними умовами знаходиться в Карпатській гірській області – провінції - Передкарпаття, Черемошсько-Серетський природно-сільськогосподарський округ.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району складає 106,8  тис.га, з них: рілля –16,9 тис. га, багаторічні насадження – 1,8 тис. га, сіножаті – 8,1 тис. га, пасовища – 7,8.

Територія ПСГР-06 знаходиться в Передгірському агрокліматичному районі. Геологічна будова, ерозійно-акумулятивна діяльність є провідними факторами у формування грунтового покриву району.

Переважаючими грунтами є бурі гірсько-лісові грунти, які поширені в гірській частині на добре дренованих материнських породах, що являють собою елювій-делюватій карпатського флішу, в межах лісового поясу. Утворилися в умовах гірського рельєфу на схилах різної крутизни та експозиції. На понижених ділянках сформувалися дерново-підзолисті та буроземно-підзолисті грунти. По днищах балок сформувалися болотні та глейові грунти. На сучасних терасах сформувалися дерново-буроземні, лучно-буроземні грунти та їх оглеєні відміни.