ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Коростенський природно-сільськогосподарський район (0102041805)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 14 10974.58
Багаторічні насадження 8 11406.83
Сіножаті 22 5314.49
Пасовища 18 3505.67
Розподіл агрогруп по с/г району

Коростенський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-5) розташований в центральній поліській частині Житомирської області і включає землі Коростенського, Хорошівського, Малинського, Пулинського, Овруцького і Народицького адміністративних районів.

Загальна площа Коростенського району становить 262,6 тис. га, із них рілля - 106,4 тис. га, багаторічні насадження – 1,2, сіножаті – 10,9, пасовища – 13,1 тис. га.

Район розташований в межах Східно-Житомирської моренної підобласті. Характерна особливість району – широкий розвиток льодовикових відкладів, які представлені суглинковою і супіщаною мореною, що часто виходить на поверхню або перекрита тонким шаром зандрових пісків. Кристалічні породи залягають близько від поверхні, відслонюючись у річкових долинах і місцями на межиріччях, утворюючи куполоподібні підняття. В місцях їх прориву річки мають глибоку долину і круті скелясті схили.

Тут переважно поширені дерново-середньопідзолисті грунти, на яких в минулому росли ліси типу сугрудків. Зараз значна частина поверхні безліса, сильно розорена. Серед орних земель часто зустрічаються блюдцеподібні заболочені западини, зниження, зайняті чагарниками, залишки суборових і сугрудкових лісів, ділянки суходольних луків. Зустрічаються «розбиті» піски. Внаслідок цього мозаїчність угідь тут виражена особливо яскраво.

Зустрічається в районі і моренно-горбистий обезлісений тип місцевостей з дерновослабо- і середньопідзолистими грунтами. Вздовж річки Уж простягається долинно-терасовий піщано-горбистий тип місцевостей з дерново-слабопідзолистими грунтами під борами і суборами.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами та мореною.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

      дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

      дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

      дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

      дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

      лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 14 балів, багаторічні насадження - 8, сіножаті - 22, пасовища – 18 балів.

Грунти моренно-зандрових рівнин потребують внесення органічних добрив.