ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Ківерцівський природно-сільськогосподарський район (0101020705)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 21 16205.52
Багаторічні насадження 17 24239.5
Сіножаті 23 5556.05
Пасовища 23 4479.47
Розподіл агрогруп по с/г району

Ківерцівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-5) лежить у східній частині Волинської області. До нього входять земелі Ківерцівського, Маневицького та Рожищенського адміністративних районів.

Загальна площа Ківерцівського району становить 183,9 тис. га, із них рілля - 47,6 тис. га, багаторічні насадження - 0,2, сіножаті - 14,3 пасовища - 18,6 тис. га.

Район займає межиріччя Стиру і Горині з абсолютними висотами 175-180 м. Завдяки меншим абсолютним висотам і рівнинності поверхні він вкритий майже суцільним шаром супіщаних відкладів водно-льодовикового і озерного походження невеликої потужності. Найбільш розповсюдженими місцевостями є піщані і супіщані помірно і добре дреновані рівнини, які займають не менше 50 % площі району. Невеликі масиви земель зайняті дерново-карбонатними грунтами.

Грунтоутворюючі породи представлені переважно водно-льодовиковими відкладами та давнім алювієм.

У північній частині района де крейдові відклади залягають порівняно глибоко розповсюджені дерново-підзолисті глейові, лучно-болотні грунти і торфовища. Такі місцевості займають до 20 % площі району.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють дернові ґрунти, дерново-підзолисті і торфоболотні ґрунти й торфовища.

         Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах (8б);

         дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти (14б);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти (14г);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені (145);

дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни (178в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 21 бал, багаторічні насадження - 17, сіножаті - 23, пасовища - 23 бали.