ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Кіцмансько-Кельменецький природно-сільськогосподарський район (0201057301)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 65 40461.02
Багаторічні насадження 56 79847.78
Сіножаті 36 8696.44
Пасовища 37 7206.11
Розподіл агрогруп по с/г району

Кіцмансько-Кельменецький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-01) степовий товтровий район знаходиться в  пониженій частині Прут-Дністровського вододілу з абсолютними висотами близько 220—230 м і лише у смузі виходу товтрових горбів місцями піднімаєть­ся до 300 м.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району  становить  307,9 тис. га, з них: рілля - 144,9 тис. га, багаторічних насаджень - 4,7 тис. га, сіножатей - 4,7 тис. га, пасовищ - 9,9 тис. га.

Характерною ландшафтною рисою цього району є наявність широкої смуги середніх і низьких терас на Дністрі, внаслідок того, що саме тут Дністер утворює справжнє гніздо великих меандрів (між селами Оселівка на заході і Бабин на сході), в увігнутих частинах яких виникла серія дуже виразних терас, вкритих лесами з чорноземними ґрунтами на них.

Товтри (органогенні витвори теплих міоценових морів) не створю­ють суцільного бар’єрного рифу у вигляді кряжу, як це спостерігаєть­ся на Поділлі, а виступають окремими горбами на схилах долин і майже ніколи — на вододілах. Це свідчить про те, що товторні горби «відкопані» ерозією з-під морських і четвертинних континентальних відкладів.

В грунтовому покриві природно-сільськогосподарському району значну площу займають опідзолені грунти: сірі, темно-сірі та чорноземи легко- та середньосуглинкового механічного складу та їх слабо- середньо-і сильно змиті відміни (29г, 29д, 35г, 35д, 35е, 37г, 37д, 37е, 38г, 38д, 39е, 40д, 40е, 41г, 41д, 41е).

Темно-сірі опідзолені, чорноземи опідзолені глеюваті,  чорноземи типові малогумусні,  слабогумусовані  та чорноземи сильно реградовані легкосуглинкові, середньосуглинкові та легко глинисті - родючі грунти. Вони добре забезпечені поживними речовинами, мають нейтральну реакцією грунтового розчину.

Особливо цінні агровиробничі групи в цьому природно-сільськогосподарському районі (41г, 41д, 41е, 45г, 45д, 53г, 53д, 53е, 121д).

Грунти найбільш сприятливі для вирощування кукурудзи та зерна.

Чорноземи на щільних глинах, лучно-чорноземні зустрічаються на території поширення третичних глин. Залягають вони, переважно, на слабопологих схилах, де поверхня товща лесових порід змита і на поверхню виходять важко третинні глини з вклинюванням грунтових вод.