ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Карлівський природно-сільськогосподарський район (0203115301)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 59 38015.42
Багаторічні насадження 54 76996.08
Сіножаті 26 6280.76
Пасовища 33 6427.07
Розподіл агрогруп по с/г району

Карлівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-01) знаходиться в східній частині Полтавської області. Займає частину Полтавського, Машівського, Чутовського, Котелевського, Карлівського, Диканського районів Ворско-Сульського природно-сільськогосподарського округу Лівобережної провінції Лісостепової зони. Незначну площу займає Степова зона.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 339,7 тис.га, з них: рілля – 218,2 тис.га, багаторічні насадження – 1,5 тис. га, сіножаті – 13,2 тис.га,  пасовища – 15,9 тис.га.

Грунтовий покрив Карлівського природно-сільськогосподарського району відзначається великою строкатістю.

 В структурі грунтового покриву переважають чорноземи типові та звичайні середньогумусні та важкосуглинкового механічного складу і їх різного ступеня змитості аналоги (понад 50%) (агрогрупи 52г, 52д, 53г, 53д, 54д, 54е).

Дерново-підзолисті на давньоалювіальних відкладах (агрогрупи 5а, 5б, 14б, 20б, 20в) в межах природно-сільськогосподарського району мають незначне поширення. Утворились вони під хвойними лісами. Від материнської породи успадкували легкий механічний склад.

Опідзолені грунти переважно на лесових породах поширені на підвищених, добре дренованих плато і слабо пологих схилах.

Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові (агрогрупа 52г), чорноземи    типові     малогумусні     (агрогрупа     53г),     чорноземи     звичайні  середньогумусні (агрогрупа 59д) в структурі орних земель займають 50%, механічний склад від легкосуглинкового до легкоглинистого.