ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Івано-Франківський природно-сільськогосподарський район (0601012604)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 28 19300.91
Багаторічні насадження 16 22813.65
Сіножаті 25 6039.2
Пасовища 24 4674.23
Розподіл агрогруп по с/г району

Івано-Франківський природно-сільськогосподарський район (ПСГР- 04) знаходиться у центральній частині Івано-Франківської області. Включає в себе землі частково Тисменицького, Коломийського, Надвірнянського, Богородчанського, Калуського та Галицького адміністративних районі. За природно-кліматичними умовами знаходиться в Карпатській гірській області – провінції - Передкарпаття, Верхньо-Дністровський природно-сільськогосподарський округ. Територія ПСГР-04 належить до Предгірського агрокліматичного району.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 207,0  тис.га, з них: рілля –74,8 тис. га, багаторічні  насадження – 0,4 тис. га, сіножаті – 5,1 тис. га, пасовища – 13,8.

Річна кількість опадів становить 630-900 мм. Переважають північно-західні та західні вітри. Взимку і навесні панують східні вітри, влітку і восени - північно-західні Найбільш поширеними грунтотворними породами є алювіальні відклади, які розвинені в заплавах рік, сучасні алювіально-делювіальні відклади, які залягають по балках і річкових долинах. Грунтовий покрив характеризується великою строкатістю. Переважаючими грунтами є сірі опідзолені та дерново-підзолисті і підзолисто-дернові грунти та їх еродовані відміни, які сформувалися в умовах розчленованого широкого і вузькохвилястого рельєфу на підвищених вододільних плато і прилеглих до них схилах.

В днищах улоговин і балок та прилеглих до них ділянок в умовах неглибокого рівня грунтових вод сформувалися чорноземно-лучні опідзолені, лучні глейові та лучно-болотні грунти. Болотні грунти займають найбільш знижені елементи рельєфу по всій території. В умовах неоднакового зволоження утворилися грунтові неоднорідності і грунти ускладнені зсувами.