ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Іршавсько-Тячівський природно-сільськогосподарський район (0603042103)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 34 22821.78
Багаторічні насадження 27 38498.03
Сіножаті 31 7488.6
Пасовища 25 4868.99
Розподіл агрогруп по с/г району

Іршавсько-Тячівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-03) знаходиться в південній частині закарпатської області. В нього увійшли частина Іршавського, Хустського адміністративних районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 119,3 тис.га, з них: рілля – 20,4 тис.га, багаторічні насадження – 6,9 тис.га,  сіножаті – 15,0 тис.га, пасовища – 18,7 тис.га.

В геоморфологічному відношенні цей район, в основному, знаходиться у рівнинній зоні та передгір’ях Карпат.

З елементів рельєфу переважають пересічений рельєф з похилими схилами.

Клімат природно-сільськогосподарського району сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур, садів, винограду та ягідних культур.

Серед грунтотворчих порід в районі домінують алювіальні відклади, адювіально-делювіальні  відклади, сучасні делювіальні відклади, а також  поширені продукти вивітрювання (елювій, корінних порід).

На території району, в рослинному покрову, переважає злаково- різнотравна та болотна рослинність.

В грунтовому покрові природно-сільськогосподарського району домінують дерново-підзолисті оглеєні грунти, лучні, лучні глейові та лучно-болотні грунти.

Ці грунти характеризуються відносно високою родючістю.

Рілля займає у цьому районі 33.4% від загальної площі сільськогосподарських угідь. В структурі посівних площ переважають технічні та зернові культури.

Основними рекомендаціями щодо підвищення родючості грунтів є внесення помірних норм мінеральних добрив, а також проведення попереджувальних і активних протиерозійних заходів боротьби з площинним змивом і лінійною ерозією.   

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів в цьому районі 176г, 176д, 176е, 179д, 185г, 185д, 185е.

Серед деградованих і малопродуктивних грунтів найбільш поширені агрогрупи 198джк, 199дж, 199джк.