ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Ямпільський природно-сільськогосподарський район (0202060507)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 59 39940.46
Багаторічні насадження 51 72718.52
Сіножаті 16 3865.08
Пасовища 13 2531.88
Розподіл агрогруп по с/г району

Ямпільський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) розташований в південній частині Вінницької області і включає землі Ямпільського, західної частини Крижопільського, Піщанського і південної частини Томашпільського адміністративних районів.

Загальна площа Ямпільського району становить 127,8 тис. га, із них рілля – 81,0 тис. га, багаторічні насадження – 1,9, сіножаті – 0,6, пасовища – 5,4 тис. га.

Район займає територію від долини нижньої течії ріки Мурафи до р. Кам’янки.

Морфологічна структура ландшафту Ямпільського Придністров’я обумовлена особливостями орографії та ступенем нахилу території. Перш за все тут спостерігається інша конфігурація річкової системи. Річкові долини не повторюють меридіональний напрямок і мають досить неупорядкований характер. Тому яружно–балкова система має вельми складне розгалуження. Поверхня району має значний нахил від Дністровсько–Бузького вододілу на південний захід, до Дністра. Якщо абсолютні висоти на вододілі 320–360 м, то в Придністров’ї, в межиріччях, вони не перевищують 100-150 м. Значний ухил території обумовлює досить потужний поверхневий стік, що призводить до інтенсивного площинного змиву грунтів і лесових порід. Тому тут велика питома вага змитих грунтів.

Ландшафтну  структуру району  визначають вододільні рівнинно-хвилясті і хвилясті території з чорноземними грунтами та сильно еродованими грунтами. Лісистість найменша серед всіх геоморфологічних районів Подільської височини. Поширення на вододільних плато суцільних масивів чорноземів типових свідчить про те, що тут у минулому переважали лучно–степова рослинність.

Ліси – діброви зустрічаються лише на північній околиці району, тобто на найбільшій припіднятій території.

Великі площі займають місцевості високих терас з з еродованими сірими опідзоленими грунтами.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають:

чорноземи типові глибокі не карбонатні (53е, 53л);

чорноземи опідзолені (41е, 41л);

ясно-сірі і сірі опідзолені грунти (29е, 29л);

темно–сірі опідзолені грунти (40е, 40л);

дернові карбонатні грунти на елювії щільних карбонових порід (99е);

лучно-чорноземні мочалисті грунти на щільних глинах (139е, 139л).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 59 балів, багаторічні насадження – 51, сіножаті – 16, пасовища – 13 балів.

Виконання комплексу протиерозійних заходів є невідкладним першочерговим завданням так як і комплексна екологічна оптимізація земельних угідь.