ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Яготинський природно-сільськогосподарський район (0203093205)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 36 24815.45
Багаторічні насадження 35 49904.87
Сіножаті 30 7247.03
Пасовища 25 4868.99
Розподіл агрогруп по с/г району

Яготинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-5) знаходиться у крайній східній частині Київської області і включає землі Яготинського, Згурівського і Переяслав-Хмельницького адміністративних районів.

Загальна площа Яготи нського району становить 134,2 тис. га, із них рілля – 112,8 тис. га, багаторічні насадження – 2,7, сіножаті - 7,6, пасовища – 7,3 тис. га.

У ландшафтному відношенні район розташований в межах Згурівсько-Яготинської акумулятивної терасової рівнини. Поверхня тераси має однорідні висоти від 130 до 140 м з дуже малими амплітудами. Для поверхні району характерна наявність чисельних улоговин і дуже пологих грядоподібних підвищень. Повсюдно розповсюджені дрібні западини.

Переважаючим типом ландшафту є лесово-терасові рівнини з розповсюдженням потужних малогумусних чорноземів. Значне розповсюдження мають місцевості давніх прохідних долин з лучно-солончаковими грунтами і солонцюватими чорноземами.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами

Долини річок мають значну ширину і найбільш глибоко врізані в своїй нижній течії. В долині Супою на піщаних відкладах вузькими смугами із слабопідзолистими грунтами розповсюджені борові місцевості з невеликими ділянками соснових лісів. Плоскорівнинні простори межиріч майже повністю розорані і засіваються сільськогосподарськими культурами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти (33г);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (121г, 121д);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (133г, 133д);

лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (134г, 134д);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти (143);

торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені (146);

торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни (178г);

дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти (179г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 36 балів, багаторічні насадження - 35, сіножаті - 30, пасовища – 25 балів.

При розробленні заходів щодо поліпшення використання земель надзаплавно-терасових місцевостей потрібно враховувати процеси оглеєння, засолення просідності та раціонального використання западинних урочищ, які часто перетворюються в тимчасові озера