ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Гребінківський природно-сільськогосподарський район (0203095304)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 45 28994.81
Багаторічні насадження 41 58459.99
Сіножаті 11 2657.25
Пасовища 20 3895.19
Розподіл агрогруп по с/г району

Гребінківський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-04) знаходиться в західній частині області і межує з землями Черкаської області. Займає частину Пирятинського, Гребінківського Лубенського, Орионцького районів в зоні Лісостепу.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 240,3 тис.га, з них: рілля – 164,1 тис.га, багаторічні насадження – 0,7 тис. га, сіножаті – 10,8 тис.га,  пасовища – 6,8 тис.га.

Грунтовий покрив Гребінківського природно-сільськогосподарського району представлений грунтами чорноземного типу. Орні землі мають відносно високий бал – 45.

В групу об’єднано чорноземи типові слабо і малогумусні. Це основний грунтовий покрив природно-сілськогосподарського району.

Сформувались ці грунти, переважно, на легкосуглинкових лесах. На заході переважають легкосуглинкові, в центральній частині – середньосуглинкові.

На схилах, внаслідок площинної ерозії, гумусовий горизонт їх або вкорочений, або зовсім змито. На пологих схилах змита верхня частина гумусового горизонту. Реакція грунтового розчину близька до нейтральної і слабокислої.

Основним заходом по підвищенню родючості чорноземів є постійне поновлення запасів поживних речовин шляхом внесення органічних і мінеральних добрив.