ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Городенківський природно-сільськогосподарський район (0201052603)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 58 39980.45
Багаторічні насадження 42 55608.27
Сіножаті 33 7971.74
Пасовища 33 6427.07
Розподіл агрогруп по с/г району

Городенківський  природно-сільськогосподарський район (ПСГР- 03) знаходиться у південно-східній частині Івано-Франківської області. Включає в себе землі Городенківського та частково Тлумацького, Коломийського та Снятинського адміністративних районі.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 153,5 тис.га, з них: рілля –86,7 тис. га, багаторічні  насадження – 2,0 тис. га, сіножаті – 4,0 тис. га, пасовища – 12,0.

За природно-кліматичними умовами відноситься до зони Лісостепу – провінція - Західний Лісостеп, Середньо-Дністровський природно-сільськогосподарський округ. Територія ПСГР-03 знаходиться в Південно-сіхідному агрокліматичному районі. Суми температур понад 10 дорівнюють тут 2500-2600, річна кількість опадів становить 550-720мм. Середня тривалість беморозного періоду 150-165 днів, вегетаційного 210-220 днів. Найбільш поширеними грунтотворними породами є лесовидні суглинки які зустрічаються на широких вододільних плато, сучасні алювіальні відклади, які розвинені в заплавах рік, сучасні алювіально-делювіальні відклади, які залягають по балках і річкових долинах.

Серед грунтів переважаючими є: чорноземи глибокі малогумусні карбонатні та вилуговані переважно на лесовидних суглинках, лучно-чорноземні грунти, лічні та лучно-болотні грунти.