ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Глухівський природно-сільськогосподарський район (0203105903)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 34 23221.29
Багаторічні насадження 35 49904.86
Сіножаті 35 8454.87
Пасовища 25 4868.99
Розподіл агрогруп по с/г району

Глухівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-3) включає землі Глухівського, Путивльського і Кролевецького адміністративних районів.

Загальна площа Глухівського району становить 372,9 тис. га, із них рілля – 186,1 тис. га, багаторічні насадження – 1,9, сіножаті - 34,1, пасовища – 20,7 тис. га.

Займає великі простори терасової рівнини, яка вироблена в процесі розвитку долини річки Сейм. Долина річки Сейм характеризується ясно вираженою асиметрією. Правий берег долини крутий і високий, лівий схил – являє собою обширну плоску терасову рівнину.

Грунтоутворюючі породи представлені переважно лесами і лесовидними породами.

Із грунтових різновидів в районі головними є опідзолені чорноземи, які займають значні простори п’ятої і четвертої терас. Найбільші ділянки зайняті дерново-середньопідзолистими грунтами, приуроченими до виходів суглинкової морени. Окремими невеликими плямами зустрічаються солонцювато-чорноземні і солончакові грунти. Невеликі ділянки зайняті сірими опідзоленими лісовими грунтами. Для заплав найбільш характерні лучно-дернові мулисті грунти. Великі площі зайняті дерново-болотними і торфяними грунтами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         ясно-сірі опідзолені супіщані ґрунти (29в);

         ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

         ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти (33г);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

         лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (121г);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

         лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі легкосуглинкові ґрунти та солоді (165г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 34 бали, багаторічні насадження - 35, сіножаті - 35, пасовища - 25 балів.