ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Глобинський природно-сільськогосподарський район (0203095309)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 49 31572.13
Багаторічні насадження 45 64163.4
Сіножаті 17 4106.65
Пасовища 19 3700.43
Розподіл агрогруп по с/г району

Глобинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-09) знаходиться в південній лівобережній центральній частині Полтавської області в зоні Лісостепу і займає частину Хорольського, Семенівського районів, межує з Кременчуцьким водосховищем і землями Кременчуцького району.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 185,0 тис.га, з них: рілля – 113,2 тис.га, багаторічні насадження – 3,1 тис.га,  сіножаті – 4,0 тис.га, пасовища – 6,9 тис.га.

Територія Глобинського природно-сільськогосподарського району примикає до Кременчуцького водосховища. Грунтовий покрив представлений, переважно, опідзоленими  чорноземами слабогумусованими і малогумусними дегкосуглинковимии грунтами і їх змитими аналогами.

Лучно-чорноземні грунти і чорноземні-лучні  грунти і чорноземні грунти займають понад 50% території.

болотні грунти і дернові грунти легкосуглинкові і середньо суглинкового механічного складу зосереджені в заплавах річок, по днищах балок і на зниженні терас.

Характерною ознакою є інтенсивна заболоченість, у солонцюватих водах –  наявність  солонцюватого горизонту.

Грунти природно-сілськогосподарського району потребують регулювання  поживного водно-повітряного і поживчого режимів.