ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Ганнопільський природно-сільськогосподарський район (0201026801)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 23 14920.69
Багаторічні насадження 20 28517.06
Сіножаті 21 5072.93
Пасовища 20 3895.19
Розподіл агрогруп по с/г району

Ганнопольський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-1) розташований на півночі області і включає землі Славутського адміністративного району.

Загальна площа Ганнопольського району  становить 77,8 тис. га, із них рілля – 48,5 тис. га, багаторічні насадження – 0,7, сіножаті – 1,9, пасовища – 3,6 тис. га.

Геоморфологічно район знаходиться в межах Волинської височини (абсолютна висота досягає 329 м). Ганнопольський ландшафт – це східний форпост лісостепових ландшафтів Волинської височини, в якому переплітаються риси лісостепової природи з поліською.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь, що знаходяться на підвищених елементах рельєфу поширені такі грунти:

- ясно-сірі та сірі опідзолені супіщані (29в) та легкосуглинкові (29г) грунти на лесовидних суглинках;

- невеликі масиви дерново-слабо- і середньопідзолистих супіщаних (5в)  на водно-льодовикових відкладах та дерново-слабо- і середньопідзолистих легкосуглинкових (5г) на лесовидних суглинках.

На пониженнях різного рівня поширені такі грунти:

темно-сірі опідзолені оглеєні легкосуглинкові та чорноземи опідзолені оглеєні легкосуглинкові на лесовидних суглинках (45г, 46г);

лучно-чорноземні легкосуглинкові грунти (121г);

лучні та чорноземно-лучні супіщані на алювіально-делювіальних відкладах (133в, 134в);

лучні та чорноземно-лучні суглинкові грунти на прісноводних легкосуглинкових відкладах (133г, 134г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 23 бали, багаторічні насадження - 20, сіножаті - 21, пасовища – 20 балів.

Загальний бал грунтів по ріллі району - 23. Згідно шкали агро-екологічної оцінки якості сільськогосподарських земель це землі низької якості. Виходячи саме з цього, можна розробляти обгрунтовані рекомендації по їх поліпшенню та оптимізації.Грунти району мають низьку забезпеченість елементами живлення, незадовільну реакцію грунтового середовища та не зовсім сприятливий водно-повітряний та тепловий (на перезволожених грунтах) режими.

Найефективніше використовують природний потенціал грунтового покриву району такі культури: пшениця озима, кукурудза на силос, картопля та багаторічні трави. Підвищити продуктивність районованих сільськогосподарських культур можна шляхом внесення науково-обгрунтованих норм органічних та мінеральних добрив, впровадженням сидеральних культур. Важливо постійно приділяти увагу протиерозійним заходам та екологічній оптимізації земельних угідь.