ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Фастівський природно-сільськогосподарський район (0202073206)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 29 19990.23
Багаторічні насадження 24 34220.48
Сіножаті 32 7730.17
Пасовища 21 4089.95
Розподіл агрогруп по с/г району

Фастівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-6) знаходиться у центрально-західній частині Київської області і включає землі Фастівського, Києво-Святошинського, Макарівського і Васильківського адміністративних районів.

Загальна площа Фастівського району становить 158,0 тис. га, із них рілля – 66,5 тис. га, багаторічні насадження – 2,3, сіножаті - 4,2, пасовища – 3,9 тис. га.

Однією із характерних рис будови поверхні цього району є наявність горбів, складених водно-льодовиковими різнозернистими пісками з включеннями дрібної гальки, перекритими малопотужним шаром морени.

Провідне місце в районі займають лесові рівнини з сірими опідзоленими грунтами і опідзоленими чорноземами. На схилах долин притоків Ірпеня і Унави в лесовидні суглинки врізаються глибокі, інтенсивно діючі яри. В цій частині району зосереджені значні лісові масиви дубово-грабових лісів і субори. На пісчаних терасах річок і в межах місцевостей моренно-зандрових рівнин ростуть сухі борові ліси.

Для плоскорівнинних слабодренованих місцевостей характерна наявність чисельних суфозійно-просадових западин різних розмірів, глибини і ступеню зволоження.

У східній частині району переважають яружно-балкові місцевості.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, у північній частині району – значну роль у грунтоутворенні мають водно-льодовикові відклади.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані і легкосуглинкові ґрунти (29в, 29 г);

ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані і легкосуглинкові ґрунти (33в, 33г);

ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти (37г);

ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти (38г);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані і легкосуглинкові ґрунти (40в, 40г);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові (45г);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові (49г);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові (50г);

чорноземи типові слабогумусовані супіщані і легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52в, 52г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові (55г);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові (56г);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (121г);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (133г, 133д);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені (145);

торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

дернові глибокі неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни (176г);

дернові неглибокі глейові легкосуглинкові ґрунти (177г);

дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни (178г);

дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти (179г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 29 балів, багаторічні насадження - 24, сіножаті - 32, пасовища - 21 бал.