ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Драбівський природно-сільськогосподарський район (0203097101)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 60 37015.36
Багаторічні насадження 50 71292.66
Сіножаті 40 9662.71
Пасовища 37 7206.11
Розподіл агрогруп по с/г району

Драбівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-1) розташований у крайній східній частині Черкаської області. До нього входять землі Драбівського і Чорнобаївського (за винятком незначних земельних масивів у західній частині) й північно-східної частини Золотоніського адміністративних районів.

Загальна площа Драбівського району становить 403,2 тис. га, із них рілля - 249,1 тис. га, багаторічні насадження - 3,4, сіножаті - 8,9, пасовища - 8,8 тис. га.

Геоморфологічно - це терасове межиріччя Супою і Сули. В основі тераси залягають давньоалювіальні та водно-льодовикові піски, які підстилають товщі морени. Лесовидні відклади вкривають поверхню тераси і визначають родючість типових малогумусних чорноземів, що сформовані на них. Потужність лесових відкладів залежить від умов рельєфу і коливається від 3 до 8 м.

Абсолютна висота тераси - 120-130 м. Її поверхня плоскорівнинна, в цілому слабо дренована. У зв’язку з цим поширені суфозійні западини. Кількість їх місцями досягає 15-20 на 1 га. Весною в них часто застоюється вода, що нерідко призводить до вимокання озимих культур.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають чорноземи типові, питома вага інших ґрунтів незначна, зокрема болотні займають 4,4 % загальної площі сільськогосподарських угідь. На орних угіддях також превалюють чорноземи типові.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

         чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 % (52г);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

         лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (121г);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (133г);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти (143);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

         лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі легкосуглинкові ґрунти та солоді (165г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 60 балів, багаторічні насадження - 50, сіножаті - 40, пасовища – 37 балів.

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені змитими, солонцюватими та болотними мінеральними й органічними неглибокими осушененими ґрунтами. Інтенсивний розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків господарству. Виконнаня комплексу протиерозійних заходів у даному районі є невідкладним першочегровим завданням.