ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Доманівсько-Арбузинський природно-сільськогосподарський район (0302024802)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 49 33170.89
Багаторічні насадження 47 65589.25
Сіножаті 36 8696.44
Пасовища 36 7011.35
Розподіл агрогруп по с/г району

Доманівсько-Арбузинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-2) включає землі Доманівського, Арбузинського, Первомайського, Братського і Врадіївського адміністративних районів.

Загальна площа Доманівсько-Арбузинського району становить 445,0 тис. га, із них рілля – 332,7 тис. га, багаторічні насадження – 2,0, сіножаті – 0,6, пасовища – 0,6 тис. га.

Характерна припіднятість поверхні району, що обумовлено значними абсолютними висотами докембрійського фундамента. Річкові долини і глибокі балки на числених ділянках врізані в докембрійський фундамент. Місцями на багато кілометрів тягнуться великі відслонення кристалічних порід. Наявні і розширені ділянки долин, днища яких слабо заболочені.

Межирічні ділянки, як правило, являють собою хвилясті плато, які перетинаються улоговинами і верхів’ями балок.

Ландшафтну структуру району визначають вододільно-улоговинні місцевості зі звичайними середньогумусними чорноземами на важкосуглинкових лесах. Вони займають близько 80 % загальної площі земельних угідь. Ці місцевості мають незначні ухили (1-4°), слабкий площинний змив і представляють орні землі високої якості.

Яружно-балкові місцевості з середньо- і сильнозмитими чорноземними грунтами займають близько 10 % загальної площі земельних угідь. Вони використовуються як вигони та пасовища. Яри і кам’янисті схили становлять 1-2 % загальної площі району.

Надзаплавно-терасові, слабо еродовані місцевості займають незначні площі.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долинах річок Південний Буг, Бакшала, Корабельна – сучасними алювіальними відкладами, а подекуди і елювієм магматичних порід.

         Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові (58е);

         чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові несолонцюваті і слабосолонцюваті (82е);

         чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті (96е);

         лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

         розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків (218).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 49 балів, багаторічні насадження – 47, сіножаті - 36, пасовища – 36 балів.