ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Диканський природно-сільськогосподарський район (0203115308)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 50 32216.46
Багаторічні насадження 58 82699.49
Сіножаті 24 5797.63
Пасовища 29 5648.03
Розподіл агрогруп по с/г району

Диканський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-08) знаходиться в північно-східній частині Полтавської області і займає частину Зінківського, Котелевського, Диканського, Полтавського, Новосанжарського районів в зоні Лісостепу.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 156,8  тис.га, з них: рілля – 69,7 тис.га,  багаторічні насадження – 3,4 тис.га,  сіножаті – 7,1 тис.га,  пасовища – 10,9 тис.га.

Диканський природно-сільськогосподарський район розташований в зоні Лісостепу на правому березі  р. Ворскла і займає відносно незначну площу –    91,1 тис. га.

Грунтовий покрив району неоднорідний і представлений  дерновими слаборозвиненими піщаними грунтами, опідзоленими, чорноземами легко- , середньо-, і важкосуглинковими.

Чорноземи типові слабогумусовані легко- і середньо суглинкові (агрогрупи 52г, 52д) та чорноземи типові малогумусні середньо- та                             важкосуглинкові (агрогрупи53д, 53е) – це найбільш родючі грунти природно сільськогосподарського району.

Вони мають сприятливі фізичні і фізико-хімічні властивості для районованих сільськогосподарських культур. Гумусовий горизонт чорноземів становить 45-50 см. На схилах, внаслідок площинної ерозії, гумусовий горизонт їх або укорочений або зовсім змитий.

Лучно-чорноземні грунти (агрогрупи 122г, 122д, 122е) утворились на зниженнях і мікрозападинах лесових терас та в днищах балок, сформовані на лесових породах.

За механічним складом ці грунти належать до середньосуглинкових і важко суглинкових.

Лучно-чорноземні солонцюваті грунти зустрічаються, як однорідними масивами , так і солонцями.

Грунти цієї групи грунтів придатні під кормові, технічні і овочеві культури, під плодові насадження.

Лучні грунти об’єднує лічні, лужні солонцюваті та лучні торфуваті грунти, поширені в заплаві р. Ворскла і в днищах балок.

Частину площі зайнятих лучними грунтами доцільно використовувати підкормові  вгіддя.

Болотні грунти сформувались переважно в заплавах річок, по днищах балок і на знищженнях балок і на зниженнях терас.

За агровиробничими властивостями ці грунти різноманітні. Вони багаті на вагомі запаси азоту.

Крім того, внесення добрив регулювання водного режиму – осовні підвищення продуктивності угідь.