ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Чуднівський природно-сільськогосподарський район (0202071809)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 39 18813.57
Багаторічні насадження 32 34220.48
Сіножаті 30 7005.46
Пасовища 29 4479.47
Розподіл агрогруп по с/г району

Чуднівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-9) займає крайню південно-західну частину Житомирської області і включає землі Чуднівського, Любарського і Романівського адміністративних районів.

Загальна площа Чуднівського району становить 146,0 тис. га, із них рілля - 82,6 тис. га, багаторічні насадження – 1,4, сіножаті – 3,4, пасовища – 8,3 тис. га.

Район охоплює басейн верхньої течії річки Тетерів та її приток Гнилопяті і Гуйви.

Характерною особливістю ландшафтно-типологічної структури району є поєднання типових лісостепових місцевостей з поліськими.

У межах місцевостей широких слабо дренованих вододільних лесових рівнин і на їх пологих схилах розповсюджені головним чином чорноземи типові глибокі малогумусні. Більш дреновані місцевості характеризуються вилуженими чорноземами. Значні простори займають слабогорбисті рівнини з сірими опідзоленими грунтами.

Місцевості зандрових і алювіально-зандрових рівнин займають майже третину району. Горбисті піщані рівнини вкриті дерново-середньопідзолистими грунтами, а в знижених місцях їх – глеюватими різновидами.

Розповсюджені також заплавні лучно-болотні місцевості сучасних долин і лучно-болотні місцевості давніх водно-льодовикових долин. Серед цих місцевостей зустрічаються великі заболочені ділянки з торфовищами.

Рілля займає близько 75 % площі району, під природними кормовими угіддями – 12 %, під лісами – близько 10 %. Найбільш розповсюдженими типами лісів є субори, сугрудки і дубрави. На зандрових рівнинах зустрічаються борові ліси.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами та водно-льодовиковими відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

     дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

     дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на супіщаних відкладах (8г);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

     ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

     ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти (33г);

     темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

     темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти (40д);

     чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

     чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти (41д);

     темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті cередньосуглинкові (45д);

     чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г);

     чорноземи типові слабогумусовані середньосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52д);

     чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

     чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 39 балів, багаторічні насадження - 32, сіножаті - 30, пасовища – 29 балів.