ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Чортківський природно-сільськогосподарський район (0201056106)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 45 29558.78
Багаторічні насадження 26 37072.18
Сіножаті 27 6522.33
Пасовища 28 5453.27
Розподіл агрогруп по с/г району

Чортківський  природно-сільськогосподарський район (ПСГР-06) знаходиться в південній частині області і охоплює придніпровську частину, а в східній-межа проходить по р. Збруг, на півдні межує  з 07 Заліщицьким природно-сільськогосподарським районом, із заходу з 03 Тернопільським природно-сільськогосподарським районом, а на півночі межує з 04 Лановецько-Гримайлівським природно-сільськогосподарським районом і охоплює територію Гусятинського, Борщівського, Чортківського адміністративних районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 177,6  тис. га, з них: рілля –  112,1 тис. га, багаторічні насадження –  1,2 тис. га, сіножаті – 1,9 тис. га, пасовища – 5,2 тис. га.   

За характером поверхні  і геоморфологічними особливостями  території виділено Глибокорозчленована височина Придністровського Поділля, що є частиною Волино-Подільської височини.

Яружно-балкова сітка сильно дренує місцевість і викликає розвиток ерозійних процесів. Грунтоутворюючі породи – це один з головних факторів у створенні грунтів. Найбільш поширені лесові породи. На крутих схилах ґрунтоутворюючими породами є елювій щільних карбонатних порід.

На схилах, переважно південної експозиції відслонюються червоно-бурі глини.

В грунтовому покриву природно-сільськогосподарського району домінують (понад 50%) опідзолені грунти, чорноземи щебенюваті слабозмиті  на елювії щільних карбонатних порід (шифри агрогруп 101д, 101е). Значну площу займають чорноземи типові  мало гумусні середньо суглинкові і легкоглинисті (шифри агрогруп 53д, 53е) та їх слабо змиті відміни (шифри агрогруп 55д, 55е).

Ці грунти характеризуються відносно високою родючістю, потужність гумусових горизонтів становить 80-100 см. Вміст гумусу 3,9-4,5%.

Основними рекомендаціями щодо підвищення родючості грунтів є внесення обґрунтованих норм мінеральних добрив, а також проведення, комплексних заходів боротьби з площинним змивом і лінійною ерозією.