ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Чорнухинський природно-сільськогосподарський район (0203115305)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 43 27706.15
Багаторічні насадження 45 64163.4
Сіножаті 23 5556.06
Пасовища 23 4479.47
Розподіл агрогруп по с/г району

 Чорнухинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-05) знаходиться в північно-західній частині Полтавської області і межує з землями Чернігівської і Сумської областей. Займає частину Лохвицького, Лубенського, Пирятинського і Чернухинського районів в зоні Лісостепу.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 224,4  тис.га, з них: рілля – 126,2 тис.га, багаторічні насадження – 1,3 тис. га, сіножаті – 11,6 тис.га, пасовища – 13,0 тис.га.

Грунтовий покрив Чорнухинського природно-сільськогосподарського району неоднорідний і представлений слідуючими грунтами:

Дерново-підзолисті і піщані глинисто-піщані грунти і їх глеюваті відміни в межах природно-сільськогосподарського району займають незначне порширення і залягають горбистій поверхні борових терас.          

Бідність на органічні речовини, незадовільний водно-повітряний і поживний режими зумовлюють використання цих грунтів під мало вибагливі культури і в спеціальних сівозмінах.

Опідзолені грунти на лесових породах зустрічаються на підвищених добре дренованих плато і слабо пологих схилах.

Слабозмиті відміни опідзолених грунтів характеризуються вкороченим гумусов-елювіальним горизонтом (15-20 см). За механічним составом опідзолені грунти легкосуглинкові і середньосуглинкові.

Темно-сірі опідзолені грунти залягають в умовах менш розчленованого рел’єфу сформовані на лесових породах, зрідка на давніх алювіальних відкладах.

Чорноземні грунти легкосуглинкового і важко суглинкового механічного складу це найбільш родючі грунти. Бали бонітету складають 47-63.

Лучні і болотні грунти займають значну площу (понад 15%), для раціонального використання потребують осушення і поліпшення водного режиму.