ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Чорноморський природно-сільськогосподарський район (0404040101)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 32 22224.21
Багаторічні насадження 35 47053.15
Сіножаті 0 10145.85
Пасовища 19 3700.43
Розподіл агрогруп по с/г району

Чорноморський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-01)  знаходиться у північно-західній частині АР Крим, на Тарханкутському півострові, уздовж берега Каркінітської затоки

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 449,3 тис.га, в тому числі: ріллі – 243,3 тис.га, багаторічних насаджень – 18,1 тис.га, пасовищ – 82,1 тис.га.

В геоморфологічному відношенні цей район, в основному, займає територію  Тарханкутського півострова на крайньому заході Криму. Більшу частину територію Чорноморського району займає розорана горбиста рівнина.

Клімат природно-сільськогосподарського району помірно континентальний, з жарким і посушливим літом та м'якою, з відлигами і нестійким сніговим покривом, зимою.

Серед грунтотворчих порід в районі домінують суглинисто-щебнисті продукти вивітрювання (елювій) сарматських і понтичних вапняків.

На зволоження території найбільш впливають грунтові води. Глибина залягання грунтових вод коливається на рівні 1,5-2 м.

Територія району має в основному барвисте морське прибережжя.

На території району, в рослинному покриві, переважає полиново-злакова рослинність.

В грунтовому покриві природно-сільськогосподарського району домінують буроземно-підзолисті грунти. Вони, переважно, характеризуються буруватим коліром, оскільки містять сполуки заліза.

Грунти утворились під широколистими лісами в умовах теплого і вологого клімату.

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів в цьому природно-сільськогосподарському районі (агрогрупи 71д, 71е, 71л, 121е, 121)