ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Чернівецький природно-сільськогосподарський район (0601027303)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 40 24899.09
Багаторічні насадження 51 72718.51
Сіножаті 19 4589.79
Пасовища 18 3505.67
Розподіл агрогруп по с/г району

Чернівецький природно - сільськогосподарський район (ПСГР-03)

Чернівецький природно-сільськогосподарський  район  знаходиться на переході Лісостепової до Карпатської гірської  зони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району складає  62,3 тис. га, з них: рілля - 17,0 тис. га, багаторічних насаджень - 0,4 тис. га, сіножатей - 2,1 тис. га, пасовищ - 3,2 тис. га.

Великі масиви змішаних ялицево-букових лісів з домішкою дуба, граба, липи, ясена та інших порід розташовані майже безперервно на грядових височинах, починаючи від Чернівців і аж до Сторожинця та Глибокої.

Грунтовий покрив району характеризується великою різноманітністю грунтових відмін. Дерново-підзолисті грунти поширені, головним чином, у Серетському передгір'ї, де вони приурочені до високих терас і вододільних просторів. Усі підзолисті грунти, в залежності від рельєфу і атмосферних опадів, в тій чи іншій мірі, оглеєні, а глеюваті відміни приурочені до підвищених елементів рельєфу, глейові відміни - до пологих нижніх частин схилів.

Важливим фактором підвищення родючості дерново-підзолистих грунтів,  слід вважати, використання полів під вирощування багаторічних трав, люпину на корм і сидират, проведення вапнування грунтів.

Опідзолені грунти в структурі грунтового покриву займають понад 70% загальної площі району. Вони поділяються на виразно відмінні генетичні групи: ясно-сірі та сірі опідзолені; опідзолені чорноземи та темно-сірі опідзолені грунти. Механічний склад цих грунтів переважно легко- середньо- та важкосуглинкові.

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів для цього природо-сільськогосподарського району (шифр агрогрупи 40д, 40е, 41д, 41е). Це найбільш сприятливі грунти для вирощування сільськогосподарських культур.