ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Чемеровецький природно-сільськогосподарський район (0202066806)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 56 36328.62
Багаторічні насадження 54 76996.08
Сіножаті 38 9179.58
Пасовища 32 6232.31
Розподіл агрогруп по с/г району

Чемеровецький природно-сільськогосподарський район (ПСГР–6). До нього входять землі Чемеровецького, більшої частини Кам’янець-Подільського, західної частини Дунаєвецького, південної частини Городоцького та землі окремих сільських рад Ярмолинецького адміністративних районів.

Загальна площа Чемеровецького району становить 361,7 тис. га, із них рілля – 216,7 тис. га, багаторічні насадження – 6,4, сіножаті – 9,0, пасовища – 12,2 тис. га.

Геоморфологічно район знаходиться в надніпрянській частині Подільської височини. Характерною рисою цієї території є значна амплітуда висот навіть на невеликих віддалях. Амплітуда висот від плато до долин глибоких балок і річок досягає 150 м. Мережа глибоких балок і каньйоноподібних берегів утворюють тут вузькохвилястий рельєф, де переважають протяжні схили, що переходять в урвища. В західній частині району своєрідна кряжева смуга – Товтровий кряж. Характер місцевості в районі товтр гористий з глибоко прорізаними у вапняках берегами річок і балок. Часто вершини товтр вкриті дубово-грабовими лісами і специфічною рослинністю кам’янистих вапнякових місцевостей.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь району, що знаходяться на підвищених елементах рельєфу, поширені такі грунти:

ясно-сірі і сірі опідзолені грунти (29г, 29д, 29е);

темно-сірі опідзолені грунти (40г, 40д, 40е);

чорноземи опідзолені (41г, 41д, 41е);

чорноземи реградовані (41г, 41д, 41е);

чорноземи типові глибокі (53г,53д, 53е);

чорноземи вилуговані (53г,53д, 53е);

чорноземи на щільних глинах (95д, 95е).

На пониженнях різного рівня залягають такі грунти:

ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні грунти (29д, 29е);

чорноземи опідзолені оглеєні (41д, 41е);

лучно-чорноземні грунти (121д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 56 балів, багаторічні насадження - 54, сіножаті - 38, пасовища – 32 бали.

Загальний бал грунтів по ріллі – 56. Згідно щкали агроекологічної оцінки якості сільськогосподарських земель це V клас якості земель – землі середньої якості. Не дивлячись на значну площу опідзолених грунтів району бал якості земель досить високий, і обумовлений особливими кліматичними умовами цієї частини області – так зване «Тепле Поділля».

Виходячи саме з цього, можна розробляти обгрунтовані рекомендації по їх поліпшенню та оптимізації поживного режиму грунтів. Загалом грунти району мають помірну забезпеченість елементами живлення, що вимагає застосування сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур з внесенням науково-обгрунтованих норм органічних та мінеральних добрив (особливо, мікродобрив), більш поширеним впровадженням сидеральних культур. В місцях з досить складним рельєфом повинні постійно проводитись протиерозійні заходи та та екологічна оптимізація земельних угідь.