ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Борщовицький природно-сільськогосподарський район (0201034603)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 48 36495.66
Багаторічні насадження 35 49904.86
Сіножаті 37 8938.01
Пасовища 41 7985.14
Розподіл агрогруп по с/г району

Борщовицький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-3) розташований у центрі Львівської області і прилягає до м. Львова своєю південно-західною частиною і включає землі східної частини Пустомитівського та території окремих сільських рад Буського, Золочівського, Жовківського і Кам’янсько-Буського адміністративних районів.

Загальна площа Борщовицького району становить 142,4 тис. га, із них рілля – 62,3 тис. га, багаторічні насадження – 0,8, сіножаті – 8,7, пасовища – 16,6 тис. га.

В геоструктурному відношенні район займає південну частину Галицько-Волинської западини, яка у свою чергу належить до Східно-Європейської платформи і заповнена потужною товщею (4-5 км) осадових порід. Більшу частину району займають північні райони Подільської височини. Це лісостеповий ландшафт. Територія має відносно плавну форму рельєфу, який представлений широкими вододільними місцевостями. Абсолютні висоти вододілів досягають 340-345 м. На вододілах спостерігаються просадові явища та розмиви. Долини річок глибоко врізані, добре вироблені, заболочені.

Структура ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь представлена такими агровиробничими групами ґрунтів:

ясно-сірі та сірі опідзолені супіщані та легкосуглинкові (29в, 29г);

темно-сірі опідзолені та реградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

чорноземи опідзолені та реградовані легкосуглинкові (41г);

чорнозем типові малогумусні середньосуглинкові (53д );

лучні та чорноземно-лучні легкосуглинкові ґрунти (134г);

дернові піщані та глинисто-піщані глеюваті ґрунти (175а, 175б);

дернові піщані та глинисто-піщані глейові ґрунти (177а, 177б);

лучно-болотні торфувато-болотні ґрунти (141);

торфово-болотні та торфовища  неосушені і осушені (145, 146).

Сільськогосподарські угіддя району мають середньозважений бал бонітету грунтів: рілля – 48, багаторічні насадження – 35, сіножаті – 37, пасовища – 41 бал.

Район має найменшу площу особливо цінних ґрунтів серед лісостепових районів, що складають лише 0,41 % від площі ріллі області і 5,47 % від площі ріллі району.

Особливо цінними ґрунтами району є чорноземи опідзолені і слабореградовані (41г) та темно-сірі  сильнореграгодовані легкосуглинкові (40г), та чорноземи типові малогумусні середньосуглинкові (53 д).

Особливо цінні грунти району мають найвищу якісну оцінку, середньозважений бал бонітету якої – 69, при високому балу бонітету всієї ріллі району – 48, що є також найвищою в провінції.