ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Білоцерківсько-Миронівський природно-сільськогосподарський район (0202073208)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 53 36533.86
Багаторічні насадження 44 62737.55
Сіножаті 32 7730.17
Пасовища 28 5453.27
Розподіл агрогруп по с/г району

Білоцерківсько-Миронівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-8) знаходиться в центральній правобережній частині Київської області і включає землі Білоцерківського, Миронівського, Богуславського, Рокитнянського, Васильківського, Кагарлицького, Фастівського і Обухівського адміністративних районів.

Загальна площа Білоцерківсько-Миронівського району становить 419,1 тис. га, із них рілля – 269,3 тис. га, багаторічні насадження – 2,9, сіножаті - 8,5, пасовища – 12,0 тис. га.

Його територія являє собою плоске рівнинне плато, слабо розчленоване долинами притоків Росі; на північному-сході плато більш розчленоване притоками річки Росави.

Переважаючим видом ландшафтів є розчленовані рівнини з глибокими малогумусними чорноземами, які суцільно розорані. Серед лесових рівнин плямами розміщені ділянки зандрових і моренно-зандрових рівнин.

Схили долин і балок вкриті еродованими сірими і світло-сірими лісовими грунтами. По долинах деяких річок розповсюджені надзаплавно-терасові піщано-борові місцевості з дерново-підзолистими грунтами. В долині річки Рось на піщаній і надзаплавній терасі поширені масиви борових лісів.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, у північній частині району значну роль в грунтоутворенні мають давні алювіальні відклади та водно-льодовикові відклади.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані і легкосуглинкові ґрунти (29в, 29г);

ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти (37г);

ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти (38г);

ясно-сірі і сірі сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти (39г);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові (49г);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові (50г);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті легкосуглинкові (51г);

чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові і середньосуглинкові (53г, 53д);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові (55г, 55д);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові (56г);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті середньосуглинкові (56д);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті легкосуглинкові (57г);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті середньосуглинкові (57д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (121г, 121д);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (133г, 133д);

лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (134г, 134д);

дернові глибокі глейові супіщані і легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни (178в, 178г);

дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти (179г);

дернові глейові карбонатні легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (181г, 181д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 53 бали, багаторічні насадження - 44, сіножаті - 32, пасовища - 28 балів.