ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Берегівський природно-сільськогосподарський район (0603042101)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 51 34232.67
Багаторічні насадження 35 49904.86
Сіножаті 52 12561.52
Пасовища 46 8958.94
Розподіл агрогруп по с/г району

Берегівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-01) знаходиться в західній частині Закарпатської області. В нього увійшли частина Ужгородського, Берегівського, Виноградівського адміністративних районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить  187,8 тис.га, з них: рілля – 98,6 тис.га, багаторічні насадження – 4,5 тис га,  сіножаті – 10,7 тис.га, пасовища – 27,6 тис.га.

В геоморфологічному відношенні цей район знаходиться у рівнинній зоні Закарпаття.

Територія району має високе зволоження.

Клімат природно-сільськогосподарського району сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур, садів, винограду та ягідних культур.

Серед грунтотворчих порід в районі домінують алювіальні відклади, поширені продукти вивітрювання (елювій, корінних порід).

На території району, в рослинному покрову, переважає злаково-різнотравна рослинність.

В грунтовому покрові природно-сільськогосподарського району домінують дернові опідзолені, дернові глейові та лучні грунти, які сформувались на давньоалювіальних відкладах суглинкового механічного складу. У зв’язку з умовами залягання, зволоження та рельєфу обидві грунтові відміни в тій чи іншій мірі  оглеєні.

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів в цьому районі 9г, 176г, 176д, 176е, 179д, 185г, 185д, 186е.

Основними рекомендаціями щодо підвищення родючості грунтів є внесення помірних норм мінеральних добрив, а також проведення попереджувальних і активних протиерозійних заходів боротьби з площинним змивом і лінійною ерозією.