ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Баштансько-Снігурівський природно-сільськогосподарський район (0402024806)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 34 23016.54
Багаторічні насадження 30 41349.75
Сіножаті 24 5797.62
Пасовища 26 5063.75
Розподіл агрогруп по с/г району

Баштансько-Снігурівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-6) розташований у південно-східній частині Миколаївської області і включає землі Баштанського, Березнегувацького, Снігурівського, Новобузького, Казанківського, Вітовського і Миколаївського адміністративних районів.

Загальна площа Баштансько-Снігурівського району становить 534,6 тис. га, із них рілля – 379,1 тис. га, багаторічні насадження – 4,6, сіножаті – 1,9, пасовища – 34,4 тис. га.

Північна частина району характеризується переважно вододільно-рівнинними місцевостями з південними чорноземами. Грунти відзначаються високою родючістю.В приінгулецькій смузі і вздовж Висуні розповсюджені яружно-балкові місцевості з еродованими південними чорноземами.

У південній частині району виділяються вододільні рівнинні місцевості з малогумусними чорноземами, які розчленовані верхів’ями слабо врізаних у лесову товщу балок. На вододілах тут подекуди зустрічаються невеликі слабовиражені в рельєфі поди з лучно-чорноземними осолоділими глеюватими грунтами.

У південно-західній частині району розповсюджені вододільно рівнинно-подові місцевості з південними солончакуватими грунтами подів. Подові урочища займають близько 25-30 % площ.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долинах річок Інгулець, Інгул, Висунь – сучасними алювіальними відкладами та елювієм карбонатних порід.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

чорноземи південні важкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни (71е);

чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові несолонцюваті і слабосолонцюваті (82е);

чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 см) важкосуглинкові і легкоглинисті (100е);

темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти (107е);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові (121е);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкоглинисті (121л);

лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти (128д);

лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти (128е);

лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові важкосуглинкові ґрунти (166е).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 34 бали, багаторічні насадження – 30, сіножаті – 24, пасовища – 26 балів.