ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Баранівсько-Пулинський природно-сільськогосподарський район (0102041807)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 18 14110.18
Багаторічні насадження 13 18536.09
Сіножаті 25 6039.19
Пасовища 21 4089.95
Розподіл агрогруп по с/г району

Баранівсько-Пулинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) займає південно-західну поліську частину Житомирської області і всключає землі Баранівського, Пулинського, Житомирського, Романівського і Новоград-Волинського адміністративних районів.

Загальна площа Баранівсько-Пулинського району становить 382,4 тис. га, із них рілля - 127,6 тис. га, багаторічні насадження – 1,4, сіножаті – 18,5, пасовища – 23,6 тис. га.

Район відзначається незначним розвитком виходів кристалічних порід на межиріччях, наявністю чорноземно-лучних грунтів і незначною залісеністю Часто зустрічаються озерні відклади у вигляді суглинків і мергелів.

У грунтовому покриві переважають дерново-слабопідзолисті грунти. Особливо часто зустрічаються дерново-слабопідзолисті глеюваті і глеєві глинисто-піщані грунти. Великими масивами зустрічаються і дерново-середньопідзолисті супіщані грунти.

Однією із характерних особливостей району є навність в його межах досить великих масивів чорноземно-лучних грунтів, які приурочені до плоских понижень, де утворилися на озерних або давньоалювіальних відкладах. Ці грунти найбільш родючі.

У південній частині району зустрічається тип місцевостей лесових «островів» з сірими лісовими грунтами. Зараз вони розорані. Найбільший лесовий «острів» розташований    західніше селища Романова.

На правобережжі річки Случ розповсюджений долинно-терасовий піщано-горбистий тип місцевостей з дерново-слабопідзолистими грунтами під боровими і суборовими лісами.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, прісноводними суглинками, подекуди – сучасними алювіальними відкладами і лесовидними суглинками.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

     дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

     дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на супіщаних відкладах (8г);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти (14г);

     лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані (133в);

     дернові неглибокі глейові легкосуглинкові ґрунти (177г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 18 балів, багаторічні насадження - 13, сіножаті - 25, пасовища – 21 бал.