ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Балтський природно-сільськогосподарський район (0202065101)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 57 36256.26
Багаторічні насадження 52 74144.37
Сіножаті 40 9662.71
Пасовища 38 7400.87
Розподіл агрогруп по с/г району

Балтський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-01)  займає північну частину Одеської області. В нього увійшли Кодимський, Балтський, Саранський  адміністративні райони, північна частина Подільського та Ананьївського районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району складає 223,10 тис. га, з них: рілля – 184,7 тис. га, багаторічних насаджень -      4,8 тис. га, сіножатей – 11,1 тис. га, пасовищ – 22,4 тис. га.

Клімат Балтського району помірно-континентальний з тривалим, досить жарким літом та порівняно нестійкою, малосніжною зимою, недостатньою кількістю опадів, різкими коливаннями температур та постійними вітрами.

Середня річна температура повітря становить +7,8°С - +8,8°С, середня місячна температура найхолоднішого місяця січня -4,8°С -5,9°С і найтеплішого – липня +19°С, +20°С.

Найнижча абсолютна температура -31°С, в січні місяці.

Середня річна кількість опадів становить в різних частинах району від 420-460 мм, при цьому основна їх кількість близько 270-290 мм /63%/ припадає на теплий період, тобто з квітня по жовтень, що є позитивним для розвитку рослин.

В районі переважають вітри північних напрямків: взимку – східні і північно-східні, літом – північно-західні, часто західні і південно-західні, а осінню і весною – перемінні вітри всіх румбів.

Сніговий покрив у даній місцевості – стійкий. Висота снігового настилу в середньому досягає 15-20 см, рідко перевищуючи 25 см.

Температурні умови по кількості тепла, світла і вологи сприятливі для вирощування районнованих сільськогосподарських культур. Проте, якщо в окремі роки, коли рано наступають заморозки восени, а також буває затяжна весна, можливі пошкодження деяких теплолюбивих культур.

В геоморфологічному відношені територія району належить до Подільської височини та представляє собою підняту горбкувату рівнину з коливаннями висоти від 280 до 400 м над рівнем моря. У різних напрямках рівнина розсічена річковими долинами, балками та ярами. Дуже розчленована поверхня  району лежить між басейнами рік Дністра і Південний Буг.

Чергування найбільш крупних форм рельєфу – річкових долин і вододільних просторів – відбуваються на території району, головним чином, в напрямі з півночі на південь. Ширина річкових долин по верху досягає декількох кілометрів, а ширина по низу заплави складає від 200 до 1500 м.

Поряд з річковими долинами, дуже характерними формами рельєфу є вододіли. Найбільш характерною рисою їх рельєфу є плосковершинність, асиметрія схилів і все збільшувана, по мірі приближення до річкової долини, розчленованість поверхні ярами і балками.

Територія Балтського району обводнюється невеликою кількістю малих і середніх річок. Річкова мережа належить басейну Південного Бугу.

Ґрунтове живлення їх надто незначне, внаслідок чого влітку і нерідко взимку води в більшій частині річок не буває і вони пересихають і лише в окремих місцях залишаються плеси. На зволоження території найбільш впливають грунтові води четвертинних відкладів, які в межах району залягають глибше 6 м і впливу на ґрунтоутворення не мають в днищах балок і долинах річок рівень грунтових вод коливається від 0,5 до 1,5-2,0 м, що призводить до різного ступеня гідроморфності грунтів.

Грунтотвірні породи на території району представлені лесами, лесовидними суглинками, червоно-бурими глинами, дочетвертичними пісками, алювіальними та алювіально-делювіальними відкладами.

Лес залягає на різних висотах. Глибина лесової товщі буває від 2 до 20 м в залежності від рельєфу місцевості.

На схилах, де товщина лесів коливається від 2 до 5 м, підстеляються дочетвертичні піски.

Сучасні алювіальні відклади зустрічаються  в заплавах рік Кодими, Савранки і других річок, а також їх притоків.

Сучасні аювіально-делювіальні відклади широко розповсюджені в басейні Кодими, вистелюючи днища всіх балок.

На території району, в рослинному покриві, переважають різнотравно - злакові асоціації, які в даний час збереглися на схилах балок. У вологих місцях панують бобові та болотна рослинність.

Територія Балтського природно-сільськогосподарського району представлена різноманітним ґрунтовим покривом. Переважають темно-сірі опідзолені грунти, а також чорноземи опідзолені, чорноземи типові та реградовані (68% площі району), в долинах річок лучно-чорноземні та чорноземно-лучні ґрунти, агровиробничі групи грунтів (40д, 40е, 41д, 41е, 53д, 53е, 121г, 121д, 133д, 133е), з них особливо цінні (41д, 41е, 53д, 53е, 121д). Малопродуктивні і деградовані грунти представлені, головним чином, середьо- та сильнозмитими відмінами (агрогрупи 50д, 50е, 51д, 51е, 56д, 57е).