ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Апостолівський природно-сільськогосподарський район (0402021209)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 35 23693.5
Багаторічні насадження 28 39923.89
Сіножаті 34 8213.31
Пасовища 28 5453.27
Розподіл агрогруп по с/г району

Апостолівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-09)

 Район знаходиться в південно-західній частині Дніпропетровської області. В нього увійшли Нікопольський, Широківський, Софіївський, Криворізький та Апостолівський адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 348,7 тис. га, в тому числі: ріллі – 191,6 тис. га, багаторічних насаджень – 10,2 тис. га, сіножатей – 1,0 тис. га, пасовищ – 30,0.

Апостолівський природно-сільськогосподарський район знаходиться в межах Інгулецько-Нікопольської низовини, яка являє собою слабо хвилясту степову рівнину рівнічної окраїни Причорноморської низовини. Процеси ерозії середнього та сильного ступеня розвитку поширені на схилах долин річок Інгулець, Камянки, Базавлука, Томаківки,

На південь від лінії Нікополь-Апостолово-Кривий Ріг виділяється подова частина цього району чітко виражена в Апостолівському і Широківському районах. У зв'язку з незначним розчленуванням рельєфу ширина вододіль тут сягає 20-25  км, які майже суцільно представлені плоскими плато з великою кількістю замкнутих знижень, западин, по тяжин, розміром в діаметрі до 500 м.

Це зумовлює комплексність ґрунтового покриву, а в зв'язку з тривалим застоєм вод в зниженнях утруднює вирощування  сільськогосподарських культур.

На вододілах і їх схилах, на широких річкових терасах підґрунтові води залягають на глибині 6-30 м і на процеси ґрунтоутворення не впливають. В балках, заплавах річок, в притерасових зниженнях підґрунтові води залягають неглибоко, тому формуються гідроморфні ґрунти – лучно-чорноземні, чорноземно-лучні та лучні, де ґрунтові води близько підходять до поверхні і формують лучно-болотні та болотні ґрунти.

В структурі ґрунтового покриву переважну площу займає чорноземи південні малогумусні, важкосуглинкові і легкоглинисті.

Агрохімічні показники південних чорноземів близькі до чорноземів звичайних.

Південні чорноземи розташовані в Степовій посушливій Правобережній зоні, дуже теплого кліматичного району, тому агротехнічні заході повинні бути спрямовані на  затримання і збереження вологи в ґрунті.

Для отримання високих врожаїв першорядне значення на цих ґрунтах має зрошення і внесення органічних добрив.

Чорноземи південні характеризуються високою агрохімічною цінністю.

Норми внесення органічних і мінеральних добрив на чорноземах південних такі, що і на звичайних чорноземах.

Особливо цінні групи ґрунтів  в даному районі - агрогрупи 61е, 71д, 71е, 71л, 121д, 121е, 121л.

Малопродуктивні і деградовані ґрунти агрогрупи 138д, 138е, 138л, 139е, 139л, 139є, 140е, 140л, 140є, 141, 143, 163е, 163є, 175а, 176а)