ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Андрушівський природно-сільськогосподарський район (0202071810)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 40 30572.06
Багаторічні насадження 36 45627.3
Сіножаті 27 7247.03
Пасовища 27 5648.03
Розподіл агрогруп по с/г району

Андрушівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-10) розташований у південно-східній частині Житомирської області і включає землі Андрушівського, Бердичівського, Попільнянського, Ружинського і Житомирського адміністративних районів.

Загальна площа Андрушівського району становить 255,2 тис. га, із них рілля - 149,7 тис. га, багаторічні насадження - 2,2, сіножаті – 7,3, пасовища – 6,7 тис. га.

Однією із характерних рис будови поверхні цього району є наявність горбів і пасом, складених водно-льодовиковими різнозернистими і косошаруватими пісками з включенням дрібної гальки, які перекриті потужним шаром морени.

В долинах річок в межі моренної рівнини вдаються значні масиви піщаних відкладів. Однак провідне місце займають лесові рівнини з сірими опідзоленими грунтами і опідзоленими чорноземами. У західній частині району на схилах долин приток Ірпеня і Унави в лесовидні суглинки врізаються глибокі, інтенсивно діючі яри. В цій частині району зосереджені великі лісові масиви дубово-грабових лісів і субори. На піщаних терасах річок і в межах місцевостей зандрово-моренних рівнин ростуть сухі борові ліси. Середня залісеність району становить 15 %.

У східній частині району вся місцевість лесово-моренної рівнини вкрита типовими малогумусними чорноземами.

Для плоскорівнинних слабодренованих місцевостей характерна наявність чисельних суфозійно-просадових западин, різних розмірів, глибини і ступеня зволоження.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами та водно-льодовиковими відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     ясно-сірі опідзолені супіщані ґрунти (29в);

     ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

     ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти (29д);

     ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти (33в);

     ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти (33г);

     темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

     чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

     темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові (45г);

     темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові легкосуглинкові (46г);

     чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

     чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 40 балів, багаторічні насадження - 36, сіножаті - 27, пасовища – 27 балів.