ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Закарпаття

Закарпаття відповідає Закарпатському прогину, характеризується теплим і вологим кліматом. Переважають ландшафти низькотерасових слабодренованих рівнин з дерновими опідзоленими глейовими, лучно-болотними і болотними ґрунтами під дубовими та чорновільховими лісами, значні площі займають  також вторинні остеповілі луки.

В цю провінцію входить один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Закарпаття )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 185д Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах середньосуглинкові 4976 2.03 3542 2.46 З
2 Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на суглинкових відкладах легкосуглинкові 1052 0.43 837 0.58 З
3 176г Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни легкосуглинкові 11179 4.57 9533 6.62 З
4 179д Дернові глейові, осушені середньосуглинкові ґрунти 19452 7.95 15716 10.91 З
5 176е Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни важкосуглинкові 3198 1.31 2689 1.87 З
6 185е Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах важкосуглинкові 361 0.15 225 0.16 З
7 176д Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни середньосуглинкові 21334 8.72 18133 12.59 З
8 185г Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах легкосуглинкові 2102 0.86 1650 1.15 З
Особливо цінні грунти, всього 63654 26.02 52325 36.34
у т.ч. загальнодержавного значення 0 0 0 0
регіонального значення 63654 26.02 52325 36.34