ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Сухостепова Присиваська

Сухостепова Присиваська провінція охоплює сухотепове Причорномор’я і Присивашшя і характеризується найпосушливішим кліматом серед інших провінцій України (річна сума опадів 300-360 мм, коефіцієнт зволоження території < 0,8). Переважають лесові рівнини з розораними чорноземами південними солонцюватими в комплексі з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами, слабодреновані лесові рівнини з подами, терасові піщано-лесові рівнини з темно-каштановими і каштановими солонцюватими ґрунтами, солонцями, лучними солончаками й осолоділими глейовими ґрунтами западин, терасові й давньодельтові горбисті піщані рівнини з дерновими та чорноземними слабогумусованими ґрунтами.

Провінція включає один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Сухостепова Присиваська )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 71д Чорноземи південні середньосуглинкові* 11755 0.63 10345 0.65 З
2 71є Чорноземи південні середньо- та важкоглинисті* 2659 0.14 2525 0.16 З
3 107е Темно-каштанові ґрунти важкосуглинкові* 171851 9.17 163569 10.35 З
4 117е Темно-каштанові і каштанові плантажовані ґрунти важкосуглинкові 2127 0.11 1350 0.09 З
5 117л Темно-каштанові і каштанові плантажовані ґрунти легкоглинисті 18548 0.99 16082 1.02 З
6 71е Чорноземи південні важкосуглинкові* 35162 1.88 33897 2.15 З
7 71л Чорноземи південні легкоглинисті* 30647 1.64 29733 1.88 З
8 107л Темно-каштанові ґрунти легкоглинисті* 293921 15.68 285296 18.06 З
9 214 Ґрунти рисових чеків 51843 2.77 51478 3.26 З
Особливо цінні грунти, всього 618513 33.01 594275 37.62
у т.ч. загальнодержавного значення 0 0 0 0
регіонального значення 618513 33.01 594275 37.62