ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Степова Придунайська

Степова Придунайська провінція характеризується теплим посушливим кліматом, недостатньою кількістю опадів та високою інсоляцією, а в літній період, нерідко, з періодичними суховіями. Середня місячна температура повітря в липні становить +27 ºС, найбільш холодного місяця січня –2,5 ºС.  Безморозний період триває 200-210 днів. Кількість опадів 350-375 мм на рік, найбільша їх кількість припадає на червень-липень. Висота снігового покриву сягає 10 см.

Температурні умови сприятливі для розвитку більшості сільськогосподарських культур, дозволяють вирощувати ряд цінних теплолюбивих культур - винограду, баштанних, овочів та ін.

В геоморфологічному відношенні провінція знаходиться в межах Причорноморської низовини, яка відрізняється рівнинним характером рельєфу. На півночі провінції заходять південні відроги Південно-Молдавської височини,  яка густо розчленована балками та ярами. Загальний нахил більшої частини території на південний схід до Чорного моря.

Серед ґрунтотворних порід переважають леси і лесовидні суглинки, які покривають вододільні простори, схили і тераси річних долин. Максимальна
потужність їх товщі 20-25 м. Серед ґрунтів переважають чорноземи звичайні та південні.

В межах провінції виділяється один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Степова Придунайська )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 60е Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні* важкосуглинкові 55514 9.91 52170 11.78 P
2 121д Лучно-чорноземні ґрунти* середньосуглинкові 142 0.03 101 0.02 З
3 121л Лучно-чорноземні ґрунти* легкоглинисті 255 0.05 76 0.02 З
4 121е Лучно-чорноземні ґрунти* важкосуглинкові 4267 0.76 2368 0.53 З
5 58д Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові 273 0.05 113 0.03 P
6 59е Чорноземи звичайні малогумусні глибокі важкосуглинкові* 28486 5.09 26469 5.98 P
7 60г Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні* легкосуглинкові 2015 0.36 1977 0.45 P
8 58е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові 3258 0.58 2681 0.61 P
9 58л Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкоглинисті 310 0.06 184 0.04 P
10 59д Чорноземи звичайні малогумусні глибокі середньосуглинкові* 705 0.13 620 0.14 P
11 59л Чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкоглинисті* 3292 0.59 2574 0.58 P
12 60д Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні* середньосуглинкові 2516 0.45 1881 0.42 P
13 60л Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні* легкоглинисті 991 0.18 899 0.2 P
Особливо цінні грунти, всього 102024 18.24 92113 20.8
у т.ч. загальнодержавного значення 97360 17.4 89568 20.23
регіонального значення 4664 0.84 2545 0.57