ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Степова Правобережна

Степова Правобережна провінція займає південні відроги Подільської та Придніпровської височин. Характеризується м’яким і теплим кліматом. Опадів випадає 420-465 мм за рік, коефіцієнт зволоження території - 1,0-1,2. Зональний фон утворюють такі основні типи ландшафтів: розчленовані схили лесових височин з чорноземами звичайними середньогумусними та виположені схили височин з чорноземами звичайними малогумусними. Поширені яружно-балкові місцевості з  лучно-чорноземни солонцюватими ґрунтами.

В межах провінції виділяють один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Степова Правобережна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 60л Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні* легкоглинисті 187887 4.81 182748 5.61 P
2 61д Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі* середньосуглинкові 13289 0.34 11905 0.37 P
3 59д Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* середньосуглинкові 33000 0.84 31864 0.98 P
4 59е Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* важкосуглинкові 86756 2.22 85020 2.61 P
5 59г Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* легкосуглинкові 1625 0.04 1495 0.05 З
6 121г Лучно-чорноземні ґрунти* легкосуглинкові 252 0.01 134 0 P
7 121л Лучно-чорноземні ґрунти* легкоглинисті 1959 0.05 1447 0.04 З
8 121е Лучно-чорноземні ґрунти* важкосуглинкові 2984 0.08 1754 0.05 З
9 53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові 1036 0.03 1015 0.03 P
10 54л Чорноземи типові середньогумусні легкоглинисті 12228 0.31 12027 0.37 P
11 58л Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкоглинисті 128702 3.29 126029 3.87 P
12 60г Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні* легкосуглинкові 1292 0.03 1237 0.04 P
13 60д Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні* середньосуглинкові 19317 0.49 18643 0.57 P
14 53е Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові 5342 0.14 5255 0.16 P
15 54г Чорноземи типові легкосуглинкові середньогумусні 45 0 45 0 P
16 59л Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* легкоглинисті 47215 1.21 46168 1.42 P
17 59л Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* легкоглинисті 4399 0.11 4367 0.13 P
18 60е Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні* важкосуглинкові 297629 7.62 286765 8.8 P
19 53л Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкоглинисті 4054 0.1 3977 0.12 P
20 54е Чорноземи типові важкосуглинкові середньогумусні 749 0.02 744 0.02 P
21 58е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові 79124 2.03 76698 2.35 P
Особливо цінні грунти, всього 928884 23.77 899337 27.59
у т.ч. загальнодержавного значення 922316 23.6 894641 27.45
регіонального значення 6568 0.17 4696 0.14